top

Przepisy

Przepisy dotyczące zwalczania i ograniczania częstości występowania salmonelloz


Przepisy Unii Europejskiej:

• rozporządzenie (WE) Nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania Salmonelli i innych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2160:20071027:PL:PDF

Uwaga!

Od dnia 1 grudnia 2011 r. obowiązuje  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1086/2011 z dnia 27 października 2011 r.  zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w świeżym mięsie drobiowym.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:281:0007:0011:PL:PDF

Rozporządzenie to wprowadza w życie kryterium mikrobiologiczne - "Salmonella - nie stwierdzono obecności w 25 gramach".

•  rozporządzenie Komisji (WE) Nr 200/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do celu unijnego ograniczenia częstości występowania serotypów salmonelli w dorosłych stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:061:0001:0009:PL:PDF

•  rozporządzenie Komisji (UE) Nr 517/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do unijnego celu ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:138:0045:0051:PL:PDF

• rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1177/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących stosowania szczególnych metod kontroli w ramach krajowych programów zwalczania Salmonelli u drobiu,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:212:0003:0005:PL:PDF

• rozporządzenie Komisji (WE) Nr 200/2012 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie unijnego celu ograniczenia występowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium w stadach brojlerów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:071:0031:0036:PL:PDF

• rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2006/696 w odniesieniu do wprowadzania na rynek jaj pochodzących ze stad kur niosek zakażonych Salmonellą,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:280:0005:0009:PL:PDF

• rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1190/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie unijnego celu ograniczenia występowania Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium w stadach indyków zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:340:0029:0034:PL:PDF


Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 213/2009 z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 1003/2005 w odniesieniu do zwalczania i badań na obecność salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus oraz indyków.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:073:0005:0011:PL:PDF

Krajowe przepisy (rozporządzenia wdrażające przepisy UE w zakresie wprowadzania Krajowych programów zwalczania Salmonelli):

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2007 – 2009,

http://www.lex.com.pl/serwis/du/2007/0414.htm

wraz ze zmianami:

- z dnia 18 czerwca 2007 r.,

http://www.lex.com.pl/serwis/du/2007/0749.htm

- z dnia 19 marca 2008 r. (zmiana wprowadza szczegółowe założenia na 2008 r.),

http://www.lex.com.pl/serwis/du/2008/0352.htm

- z dnia 21 kwietnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 67 poz. 564) - zmiana wprowadza szczegółowe założenia na 2009 r. do programu zwalczania Salmonelli w stadach hodowlanych kur

http://www.lex.com.pl/serwis/du/2009/0564.htm

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus Gallus)” na 2008 r.

http://www.lex.com.pl/serwis/du/2008/0398.htm

wraz ze zmianą:

- z dnia 12 maja 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 78 poz. 651) - zmiana wprowadza szczególowe założenia na 2009 r. do programu zwalczania Salmonelli w stadach towarowych kur nieśnych - Załącznik Nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów

http://www.lex.com.pl/serwis/du/2009/0651.htm

 • Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów kurzych na 2009 r. - Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 78 poz. 651)

  http://www.lex.com.pl/serwis/du/2009/0651.htm


 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojler gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009-2011" 

http://www.lex.com.pl/serwis/du/2009/1345.htm


wraz ze zmianą:

-  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojler gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009-2011" (Dz. U. z 2010 r. nr 114 poz. 763)

http://lex.pl/serwis/du/2010/0763.htm

wraz ze zmianą:

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia  2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009-2011" (Dz. U. z 2011 r. nr 98 poz. 565)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110980565
 
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego"Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)"

http://www.lex.com.pl/serwis/du/2009/1344.htm


wraz ze zmianą:

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie wprowadzenia wieloletniego"Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" (Dz. U. z 2010 r. nr 114 poz. 764)

http://lex.pl/serwis/du/2010/0764.htm
 

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia  "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010-2012. (Dz. U. z 2010 r. nr 68 poz. 436)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100680436

wraz ze zmianą:


- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2011 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia  "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010-2012. (Dz. U. z 2011 r. nr 117 poz. 681)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111170681

wraz ze zmianą:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmianiające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010-2012.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/684/1


 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia  "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010-2012. (Dz. U. z 2010 r. nr 65 poz. 406)

http://lex.pl/serwis/du/2010/0406.htm

wraz ze zmianą:

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia  "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010-2012. (Dz. U. z 2011 r. nr 117 poz. 680)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111170680

wraz ze zmianą:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2012 r. zmianiające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010-2012.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/573/1

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 78 poz. 514)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100780514

 •  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na 2011 r. (Dz. U. z 2011 r.  nr 98 poz. 567)
 • http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110980567
   

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus) na 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 98 poz. 566)

 • http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110980566
   

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2012 i 2013 (Dz. U. z 2012 r. Nr 000, poz. 509)

   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000509

  Wraz ze zmianą:

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2012 i 2013. (Dz. U. 2013 r., poz. 557)

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000557


  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2012 i 2013 (Dz. U. z 2012 r. Nr 000, poz. 517)

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/517/1 

  Wraz ze zmianą:

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2012 i 2013 (Dz. U. 2013 r., poz. 558).

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000558

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 000, poz. 550)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/550

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 438). 

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000438

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 437).  

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000437


  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 571).

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000571

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016 (Dz. U. z 2014 r., poz. 92)

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000092

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016 (Dz. U. z 2014 r. , poz. 93)

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000093

   • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 103)

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000103 

   •   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na 2014 (Dz. U. z 2014 r., poz. 220)

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000220

   •   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016 (Dz. U. z 2014 r., poz. 233)

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000233